Névnap


Kiemelt partnerünk

Belépés

Felhívás

Tanulni vágyó magyar honfiak,és honleányok!

Zászlóaljunk immár várja meghívásotokat lakóhelyetekre, hogy honvédelmi ismereteinket megoszthassuk veletek is! Kereshettek a honlap "Elérhetőség" menüpont alatt található e-mail fiókon keresztül !

Felhívjuk hasonló szervezetek,közösségek figyelmét, hogy célunk nem a rivalizásás, más szervezetek magunk alá rendelése, hanem az együttműködés, egymás tevékenységének segítése, egymás tudásának kiegészítése, közös gyakorlatok szervezése!

Együtt Magyarországért!

Glatz és az MTA történelmet hamisít és mocskolja a magyarságot.

A Római hódítók korában is jóformán üres volt a Kárpát medence és
 korábbi telepeseknek nyoma sem volt. Ezer évvel később is csak szlávok éltek itt, ezek azonban nem tanúsítottak ellenállást a jóval később érkező magyar megszállókkal szemben...

 Érdemes idézni Glatz Ferenc írását a Magyarok Krónikája c. műből melyben a Tudományos Akadémia elnöke a következőket írta a magyar nemzet őseiről:

 Ezek a primitív hordák, akiknél a gyermek- és nőgyilkosság régi
 tradíció ... görbe lábú gyilkosok, primitív hordák, nyelvük nem lévén, a
 sokkal műveltebb szláv törzsek szavait lopták el...

 Lássuk hát, mit is tanítanak Európa egyetemein erről az időszakról és mi az,
 ami nyugaton köztudott, s amiről a mi akadémiánk úgy hallgat, mint a sír...
 Az őskőkor és az új kőkor emlékei - a Kárpát-medencében a nyugati tudósok
 ismertetésében a következőket tartalmazza:

 1.Az ősember egyik legfontosabb szerszámának alapanyaga az obszidián
 volt, melynek eddig feltárt lelőhelyei Tarcal, Tokaj, és a Hont megyei Csitár
 község határában voltak. A feltárások igazolják hogy ezeken a helyeken
 KŐIPARTELEPEK voltak, ami a kő tömeges felhasználását bizonyítja. Az a tény
 már önmagában is nagyon nagy tömegű lakosságot jelent.

 Angol régészek megállapítása szerint az obszidián út, a só út, a borostyánút,
 kagyló út innen indult ki, a Kárpát-medencéből, és jutott el Európa
 minden lakott helységébe.
 Ezen utak összefutása és találkozása a Kárpát-medencében a tömegek által
 legsűrűbben lakott terület volt. Európa legsűrűbben lakott területe a Kárpát-medence volt már ebben az időben!! (mit is tanít nekünk a Magyar Tudományos Akadémia,azt hogy a Kárpát medence ez időben üres volt és jóformán lakatlan, csak
 szlávok laktak itt...)

 A nemzetközi tudományos kutatás (a magyar helyett) lépésről lépésre tisztázza,
 hogy a fémekről elnevezett korszakok is a Kárpát-medencéből indultak ki -
 különös tekintettel arra hogy Európában először itt voltak ércfeltárások,
 majd később a Cseh medencében.

 A rézkor kezdetén egész Európában csak az alábbi helyeken folytattak bányászatot
 John Dayton kutató megállapítása szerint:

 1. Körmöczbánya (Nyitra) arany, ezüst, antimon
 2. Selmeczbánya (Nyitra) ezüst
 3. Nagybánya (Szatmárnémeti) arany, ezüst
 4. Felsőbánya (Szatmárnémeti) arany, ezüst, cink, ólom
 5. Kapnikbánya (Szatmárnémeti) ezüst, antimon, arzén
 6. Offenbánya (Torda-Aranyos) ezüst, tellur
 7. Veresbánya (Alsó-Fehér megye) arany
 8. Rudnikbánya (Nyitra) réz, ólom, ezüst
 9. Rudabánya (Borsod) arany, ezüst, vas
 10. Nagyág (Hunyad megye) arany, ezüst, tellur, mangán
 11.Dognácska (Krassó, Szörény) réz, ólom
 12.Szaszkabánya (Krassó, Szörény) réz
 13.Majdánpatak (Krassó, Szörény) réz
 14.Gölniczbánya (Szepesség) réz, antimon, nikkel

 Óriási fémfeldolgozók nyomait tárták fel eddig Bodrogkeresztúr, Lengyel,
 Erősd, Vincsa, Gulmenitz, Tószeg, Jordánhalom, Tordos, Polgár, Perjámos,
 Velemszentvid, Hallstadt, Karanovo, Remete, Nyitra, Lerna helyeken. Az itt
 felsorolt lelőhelyek, és olvasztó telepek kiszolgálását nagy létszámú
 személyzetnek kellett fenntartani, s terményeikkel is ugyancsak nagy
 tömegeket szolgáltak ki egész Európában.
 A Kárpát-medence őskultúrájának legszenzációsabb bizonyítéka a tatárlaki
 lelet, melyről a nemzetközi tudósok kutatásai igazolták, hogy több mint 1.500
 évvel megelőzik a Mezopotámiai első írásos leleteket.

 A nemzetközi orientalista konferencia elfogadta, hogy az emberiség
 civilizációjának bölcsője NEM Mezopotámia, ahogy eddig hitték, hanem a
 Kárpát-medence, s ezen belül Erdély. (A tatárlaki agyagtáblák helyi, tatárlaki
 agyagból készültek, a mezopotámiai legkorábbi leletek 6.000 évesek, míg a
 tatárlaki leletek 7.500 évesek)

 A Magyar Tudományos Akadémia állításaival ellentétben a Kárpát- medence
 nemhogy nem volt üres, de A Kárpát-medence az őskőkor (a paleolitikum)-tól
 kezdve Európa legsűrűbben lakott területe volt.Mindenben a Kárpát-medence
 járt az élen egész Európában lásd -

 1. "A Kárpát medence volt a szarvasmarha Európai háziasításának
 gócpontja, mert a vad őse itt élt a legnagyobb számban. A sertés helyi vad
 őseinek háziasítását a Kárpát-medencéből, főleg a bronzkorból lehet
 kimutatni.

 2. H. Würm kutató igazolta hogy a Kárpát-medencében a gabonafélék
 kinemesítése az Őscirokból az i.e. 6.000 - ben már befejeződött.
 Állítását igazolják a gabona termesztéséhez szükséges szerszámokat előállító
 kőipartelepek feltárása és kormeghatározása a már említett Tarcal, Tokaj, és
 Csitár határában.

 3. A civilizációt forradalmasította a kerék feltalálása.
 A kerék felhasználásával készült első kocsi is a Kárpát-medencéből származik
 (Az angol nyelv ma is őrzi a Magyar Kocs község nevét az angol Coach
 szóban...) Az első kocsik lelőhelyei, Budakalász, Szamosújvár, Gyulavarsánd,
 és Herpály. Megjelenési idejük i.e. 2.000.

 4. A Magyar Tudományos Akadémia azt is állítja, hogy a Római birodalom
 elfoglalta Pannóniát, és itt sztyeppei állapotokat talált, s jóformán
 néptelen volt a teljes terület. Ezzel szemben mit is tanítanak Nyugat Európa
 egyetemein? Edward Gibbons történész könyveiből megtudjuk hogy a
 Római Birodalomnak Pannónia gabonája és bora kellett, ezért támadtak a Scytha
 Pannon törzsekre, és i.e. 35. - től i.sz. 9 -ig, összesen 44 esztendei szüntelen hadjáratok árán bírták csak elfoglalni.
Vajon milyen erős, és mekkora nép lehetett mely a világ akkori legnagyobb és
legerősebb katonai nagyhatalmának 44 esztendeig ellen bírt állni?
Nyilván nem egy lakatlan és jóformán üres ország lehetett, habár akadémiánk
ezt állítja, a tények dacára.

 5. A paleolitikumtól kezdve világviszonylatban az első és legősibb a KÜRÖSI
 kultúra.
 6. A Kárpát medencéből származik
 - az epigrafikai és paleográfiai írásrendszer
 - a korong előtti és a korongolt kerámia
 - a gabona kinemesítése az őscirokból
 - a fémbányászat
 - a fémművesség
 - az ötvös művészet és a technikai civilizáció alapja
 - a kerék!
 - a kengyel!
 7. Gordon Childe és Fritz Sachermeyr szinte egybehangzóan írják műveikben, az
 Európai népek tanítómesterei a Kárpát medencei scythák voltak.
 Lássuk a bizonyítékokat a scythák Kárpát medencei őshonosságáról.

 A kérdés, ki a Kárpát medence ősbirtokosa, ki az az ősnép mely Európa
 kultúráját megteremtette.
 Az ókori íróktól hasznos adatokat tudunk meg, náluk már i.e. 700-tól találunk
 adatokat a Kárpát medence történelmére vonatkozóan Herodotos (i.e. 484 - 406)
 akit a történetírás atyjának is neveznek, azt írja IV. könyve 48.
 bekezdésében.

Szkítaország legnagyobb folyója az
 Ister(IsterGam-Esztergom) (Duna). Közli, hogy az Isterbe folyik a Tiphisas
 (Tisza) és az Agatirs scytha törzsektől Erdélyből a Maris (Maros)

 Herodotostól megtudjuk azt is, hogy a Kárpát-medencei scythák első
 királya TARGITAOS volt. Ha a nevet nyelvészeti vizsgálatnak
 vetjük alá, akkor a nyelvfejlődés szabályai szerint a kemény T hang helyére
 annak lágy váltóhangját, a H-t tesszük, és elhagyjuk a görögös os képzőt,
 akkor tisztán áll előttünk, hogy az első király nevét őrzi még ma is

Hargita nevű hegy.

 A scytha és a hun nép azonosságát igazolta AGATHIAS (szül i.e.
 301.) könyve 154. oldalán, "Mindazon barbarus népek, melyek az Imauson
 belül laknak scytháknak vagy hunnusoknak neveztetnek.
 Ptolemaus Claudius (i.e. 138 - 18O) III. könyve, 5. fejezet, 19 oldal, írja A
 scytha alánok fölött laknak a roxolánok, pannonok és hunok, mind testvérek.

 Hippocrates (i.e. 456 - 366.) Európában él a szittya nép, melyet
 szarmatáknak, szakáknak, szabiroknak, gepidáknak, pártusoknak, pannonoknak,
 médeknek, jazigoknak(Jász), hunnusoknak és avaroknak is neveznek....

 Azaz, a régi írásokból tisztázódik, hogy a rejtélyesnek és titokzatosnak
 tartott népnevek mögött az azonos HUN SCYTHA népet kell keresni.

 Ezekkel az adatokkal tovább tisztul a kép, miszerint Gordon Childe-t idézve.
 Az európai népek tanítómestere a Kárpát medencei műveltség volt, azaz a
 magyarok ősei a scytha nép! A mi őshazánk a Kárpát medence!

 1. Őshazakutatás

 Egészen 1849-ig Magyarországon köztudott volt a scytha, hun, avar, magyar
 azonosság.

 Ezt a nemzeti öntudatot a Habsburgok törték meg azzal, hogy a Magyar
 Tudományos Akadémia elnökévé tették Joseph Budenz-et, aki egyetlen szót sem
 tudott magyarul, de megállapította a finnugor elméletet, mely a mai napig
 egyeduralkodó. Hiszen úgy a Habsburgoknak, mint a náciknak, s később a
 kommunistáknak egyaránt megfelelt, mert az a nemzet melyet megfosztottak
 nemzeti öntudatától, és megtörték büszkeségét, s elroppantották gerincét,
 melyet ősi múltjának ismerete biztosított számára, sokkal könnyebben
 elnyomható, félrevezethető, kihasználható.

 Mivel a szó elszáll, a betű megmarad, érdemes leírni pár dolgot a magyar
 őstörténettel és a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos irányvonalának az
 1848-as Szabadságharc bukása utáni hirtelen, 180 fokos irányváltoztatásáról,
 s az ennek következtében axiómává vált finnugor elméletről" mely
 valóságos szent-tehén dogmává merevedett.
 Ennek igazi okáról és a háttérről az angol, amerikai, kanadai, argentin,
 francia kutatók írásai alapján a következőket kell tudnunk.

 1) Mikor Széchenyi megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, akkor a
 következő volt a hivatalos álláspont:

 Minden magyar krónika, ősgeszta, az ország lakosságának szájhagyományai tanúsítása alapján köztudott volt és az MTA (alapítása és létrehozása óta) hivatalos
 elfogadása alapján is elfogadott tény hogy a scytha eredetű - hun, avar,
 magyar nemzet azonosság révén a Kárpát medencei magyarság ittléte minimum
 12.000 éves.

 Ugyancsak elfogadott volt Torma Zsófia erdélyi régész Tordas melletti
 ásatásainak alapján, melynek során a Mezopotámiai legrégebbi leleteknél 1.500
 évvel régebbi írásos leleteket talált, ezzel írásos igazolást nyert a scytha,
 hun, avar, magyar nemzetazonosság.

 Erre nézve az írás végén adatokat, tényeket ismertetünk, olyanokat, melyek
 Magyarországon SOHA nem kerültek ismertetésre, mivel az MTA meggátolta ezek
 publikálását - úgy az osztrák uralom, mint a náci éra, mint az orosz
 megszállás évtizedei alatt, mivel mindezen idegen megszállóknak azonos volt
 az érdeke, hisz idegen szempontból nézve mire jó a finnugor elmélet?
 Megsemmisíti a magyar nemzeti öntudatot, a világ legelmaradottabb,
 legprimitívebb népének állít be minket a világ országainak színe előtt,
 kitűnő alap magyarellenes propagandára, és 1920-ban igazolásul szolgált
 hazánk feldarabolására, és mind a mai napig úgy a germán, mint a szláv népek
 kedvenc hivatkozási alapja magyarellenes propagandájukban. Azaz a finnugor
 elmélet az abszolút magyarellenes célokat szolgált, és szolgál ma is, s
 történik mindez a magyarellenes tevékenység a magyar nemzet adófizetőinek
 pénzén! Immáron 150 esztendeje folyik ez a magyarellenes MTA tevékenység,
 méghozzá a magyar lakosság pénzén. Miért? És hogyan kezdődött?

 2) 1850-ben a Magyar Tudományos Akadémia hirtelen szemétbe dobta a
 krónikáinkat, azt mondva, hogy a magyarok szeretnének egy dicső múltat
 hazudni maguknak. (ezt, megjegyzem Dr. Glatz Ferenc szóról szóra megismételte
 egyik TV interjújában amit a Duna TV-ben láttam, kis híján agyvérzést kaptam
 tőle) és 1850-ben minden a még Széchenyi által alkalmazott kutatót, tudóst,
 nyelvészt kirúgtak, a magyar tudósok helyére német, és cseh
 tudósok" érkeztek. Az új kinevezett igazgató Joseph Budenz német
 nyelvész lett. Az ő vezetése alatt került bevezetésre a finnugor elmélet,
 mely szent-tehén dogmává vált mára.

 Mi volt a háttérben, és miért maradt ez 1850 óta egyeduralkodó az MTA
 hivatalos vonalán?

 A magyarázat egyszerű.

 Mikor az osztrák és orosz elnyomók közös
 erővel leverték a magyar szabadságharcot, Európa nemzetei szimpátiával
 fordultak felénk, és megvetéssel az osztrákok iránt.

 Ferenc
 József utasítására az osztrákok, és évszázadok óta hűséges kiszolgálóik a
 csehek, közösen kidolgoztak egy remek tervet - a terv célja Magyarország és a
 magyar nemzet sárba tiprása, a magyar nemzeti öntudat megsemmisítése volt, s
 az hogy Európa nemzetei soha többé ne fogják Magyarország pártját.

 Ennek a tervnek eszköze a finnugor elmélet - ezt egy Joseph Budenz nevű német
 dolgozta ki, 5 cseh asszisztensével.

 Érdemes megjegyezni hogy habár a finnugor elmélet nyelvészeten alapszik ezen
 "szakemberek egyike sem tudott magyarul. Közel 50 éven át, míg
 óriási fizetést húztak a magyaroktól, a Magyar Tudományos Akadémia
 vezetőiként Pesten éltek, haláluk napjáig nem is tanulták meg nyelvünket,
 soha nem szűntek meg a nemzetközi tudományos konferenciákon hangoztatni, hogy
 a magyar a világ legelmaradottabb legprimitívebb csordája, egy primitív
 horda, akik vezetésre szorulnak. Hálásaknak kellene lenniük azért, hogy
 Ausztria, a kultúrát és műveltséget nyújtotta nekik, de a primitív magyarok
 hála helyett örökös rebellisként állandóan megtámadják Ausztriát.

 A propaganda fényesen bevált. Európa nemzetei, akik azelőtt szimpátiával
 támogatták a magyar függetlenségi törekvéseket, ezután Magyarország ellen
 fordultak.

 Mi a finnugor elmélet lényege?

 Joseph Budenz (aki egyetlen szót nem tudott magyarul) de kidolgozta ezt a
 nyelvészeti elméletet, saját maga a következőket mondta:

 1) Nincsenek szövegek, melyek a finnugorság nyelvén szólnának, az írásbeliség
 előtti korból.

 2) Ennek következtében mind a finnugor nyelv szókészlete, mind a nyelvtani
 szerkezete a maga teljességében és legapróbb részleteiben teljesen ismeretlen
 előttünk. Azaz, el kell ismerni, hogy NINCSEN finnugor nyelv. E nyelv sosem
 létezett, de létezhetett volna. Ha létezett volna, akkor eredetét kb. 7.000 évre
 becsülnénk.

 3) Nincs olyan etimológus módszer mely hipotetikus, és nemlétező ősnyelvekkel
 való rokonságot vagy azokból való származást tudományos eszközökkel
 bizonyítani tudná.

 4) Csak az állt módomban, hogy egy hipotetikus finnugor nyelvi szöveget írjak
 asszisztenseim segítségével.

 Azaz - összefoglalva:

 A német és cseh, magyarul nem tudó emberek keresnek egy ősnyelvet - amiről
 beismerik, hogy NINCS. Beismerik hogy teljesen ismeretlen ez a sosemvolt
 nyelv. Azt az ősnyelvet kinevezik 7.000 évesnek, de az a nép mely állítólag
 ezen beszélgetett, csak 2.000 évvel ezelőtt keletkezett. Ezen az ismeretlen
 és sosemvolt nyelven szövegeket írnak maguk a kutatók. Saját elképzelésük
 alapján kreálva a szövegeket. Ezt komoly és tudományos nyelvészetnek nevezni
 NEM LEHET.

 Az osztrák érdek az volt hogy:

 1. Európa nemzeteiben ne ébresszenek többé rokonszenvet a magyar
 szabadságharcok, hiszen a világ legelmaradottabb, legprimitívebb, minden
 kultúra nélküli, tengődő és vezetésre szoruló állatcsorda a magyar - örüljön
 annak, ha Ausztria megszánja és kultúrát nyújt neki, de a hálátlan állatok
 csordája, a primitív és elmaradott kultúrálatlan magyarok hála helyett
 rátámadnak szegény Ausztriára?.

 Ez a magyarellenes propaganda fényesen bevált.

 A finnugor elmélet kitalálása óta az osztrákok (a magyar állam pénzén) egész
 Európában terjesztették, s ezzel egy magyarellenes érzés, sok esetben
 gyűlölet alapját vetették meg.

 Mindössze megjegyezném, ez az elmélet mivel magyarellenes, kitűnően megfelelt
 minden nagyhatalomnak mely hazánkat megszállta. Hiszen minden megszálló
 nagyhatalom érdeke, hogy NE LEGYEN MAGYAR NEMZETI ÖNTUDAT, a nemzet ne
 ismerje meg saját múltját, hiszen akinek nincs múltja, annak jövője sincs, s
 ezt ők nagyon jól tudják.

 Így - az osztrákok bevezették, és az oroszok közel 50 éven át belénk
 sulykolták - ma már senkinek eszébe sem jutna, hogy ezt megkérdőjelezze.

 Ami külön dühítő, hogy a magyar nemzet pénzén folyik a magyarellenes
 propaganda immáron 150 esztendeje, saját magunk ellen!!!!!

 Megáll ez ember esze.

 Lássuk tehát, mi az igazság? A finnugor hazugság sulykolása helyett rövid, és
 hiányos összefoglaló a scytha, hun, avar, magyar azonosságról s pár lényeges
 tény a sumir, magyar, török rokonságról.

 Minden pápai bulla azzal kezdődött (évszázadokon keresztül) "A Királyi
 scythák utódai, a hunok és avarok leszármazottai, a mai magyarok...

 Azaz, köztudott volt származásunk és eredetünk.

 Lenormant (francia nyelvész) már 1830-ban megállapította hogy a sumir
 nyelv ural altáji nyelv, a mai nyelvek közül a magyar áll hozzá a
 legközelebb. John Rawlinson (angol kutató) egy székely pap segítségével
 a rovásírásunk révén fejtette meg a sumir írást. Azaz, ha semmi közünk nem
 lenne a sumirokhoz, akkor nem lehetett volna a székely-magyar rovásírás révén
 megfejteni a sumir írást.

 A British Múzeumban a sumir kiállításon szerepelnek az ásatások során
 napfényre került kisebb nagyobb szobrok, s ezek között láthatóak a sumir nép
 állatait ábrázoló szobrok is. Ezek pl. racka juh, komondor, kuvasz, magyar
 ridegmarha. Ilyen állatai csak a sumiroknak, és a ma élő nemzetek között CSAK
 a magyarságnak vannak.

 Sir Leonard Wolley archeológus professzor, ki egész kutatómunkás életét
 (közel 60 esztendőt) töltött Mezopotámiai ásatásokkal, a következőt mondta:

 1939 óta kérelmezem a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy küldjön nekem
 egy magyar nyelvészt. A sumir nyelv - 7.000 éves volta dacára - ma is
 elképesztő egyezéseket mutat a mai magyar nyelvvel. Kutatásaim alapján tudom,
 hogy pl. nyelvtanát nézve a sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan
 a mai magyar nyelvben. A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34
 van meg a fentiekből. Míg a török "unokaöcs" fokon áll hasonlóság
 tekintetében a sumirral. A magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása
 a sumir nyelvnek. Alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a
 sumir nyelvből a magyarral.

 Megjegyezném, Sir Leonard Wolley professzor később eljött Budapestre, ahol
 magánúton megtanult magyarul, mivel soha semmi támogatást kutatásaihoz a
 Magyar Tudományos Akadémiától nem kapott. Sőt, az MTA elítélte őt, mondván
 a MTA soha nem fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek bármi kapcsolata
 lenne a sumirral.

 És - végezetül néhány érdekesség:

 1) Embertani szempontból nézve az ún. finnugor népek embertanilag, azaz
 fajilag MONGOLOID népek. Szakálltalan, szőrtelen, sárga bőrszínű, ferdeszemű
 emberek.

 A magyar nép szakállas, fehér bőrű, kerek szemű. Azaz embertanilag semmi
 közünk nincs a finnugor népekhez.

 2) Népzenei szempontból

 Érdekes módon Bartók Béla Finnországban, Törökországban és Perzsiában végzett
 népzenei kutatásairól készült magyar nyelvű könyvét a MTA eltüntette még
 megjelenése idején, és mind a mai napig NEM hozzáférhető Magyarországon!

 Ezt a könyvet angol nyelven a New Yorki közkönyvtárban bárki elolvashatja.
 A magyar ember meglepetéssel olvashatja benne a következőket:
 A Török és magyar népzene 75 % egyezést mutat Bartók Béla megállapítása
 szerint.
 A perzsa és magyar népzene 42 % egyezést mutat.
 A finn és magyar népzene 2 % egyezést mutat. Azaz népzenei szempontból minden
 bizonyíték arra mutat, hogy török eredetű nép vagyunk.

 3) Nyelvi szempontból

 John Rawlinson a székely rovásírás alapján fordította le a sumir írást.

 Lenormant (francia) kutató megállapította hogy a mai nyelvek közül a magyar
 áll a sumirhoz a legközelebb. Sir Leonard Wolley megállapította, hogy a sumir
 nyelv nyelvtanát nézve a sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából 53 megvan a
 mai magyar nyelvben.

 A török a második legközelebbi a sumirhoz, abban 34 van meg a fentiekből.

 Míg a török unokaöcs fokon áll, hasonlóság tekintetében a
 sumirral, a magyar mondhatni AZONOS, és egyenesági folytatása a sumir
 nyelvnek.

 A alapszavakat tekintve több mint 6.000 szógyök egyezik a sumir nyelvből a
 magyarral.

 Megjegyezném, Sir Leonard Wolley professzor később eljött

 Budapestre, hol magánúton megtanult magyarul - mivel soha semmi támogatást
 kutatásaihoz a Magyar Tudományos Akadémiától nem kapott. Sőt, a MTA elítélte
 őt, mondván: Az MTA soha nem fogja elismerni, hogy a magyar nyelvnek
 bármi kapcsolata lenne a sumirral.

 Nyelvi szempontból nézve tehát angol, francia tudósok szerint a magyar nyelv
 mondhatni egyenesági leszármazottja a Sumir-nak.

 4) Régészeti bizonyítékok

 A Tigris és Eufrátesz völgyében végzett ásatások során napvilágra került
 szobrocskák tanúsága szerint a sumir nép állatai - racka juh, pulikutya,
 kuvasz, komondor, ridegmarha kísértetiesen egyeznek a magyar nép állataival,
 rajtunk, magyarokon kívül SENKI másnak nincsenek ilyen állatai a világon.

 Említésre érdemes egy régészeti szenzáció is, Erdélyben Tatárlakán végzett
 ásatások során került napfényre több ezer égetett agyagtábla, melyeken sumir
 írás van, s éveken át tartó kutatások és kísérletek eredményeként a Francia
 Tudományos Akadémia a következőket állapította meg

 1. Az erdélyi tatárlaki ásatások során talált táblák 1.500 évvel régebbiek,
 mint az eddig talált legrégebbi Mezopotámiai agyagtáblák. A Francia
 Tudományos Akadémia ennek alapján kimondja, hogy az emberiség bölcsője és az
 emberi írásbeliség és kultúra NEM Mezopotámiában, hanem Európában, Erdélyben,
 kezdődött!

 2. Ezt később a Párizsi Nemzetközi Orientalista Kongresszus is elfogadta, ami
 igazi világszenzáció volt. S amit csak a nevében magyar sajtó, óriási egyöntetű
 lelkesedéssel ELHALLGATOTT. Én csak New Yorkban olvastam erről, Pesten a mai
 napig senki sem hallott erről egyetlen árva szót sem.

 Azaz, embertani, népzenei, nyelvészeti, és régészeti szempontból nézve, a
 finnugor elmélet, melyet ellenségeink dolgoztak ki lejáratásunkra, és
 magyarellenes propaganda céljára, egyszerűen

 VALÓTLAN elmélet.

 Ideje lenne hogy az MTA végre ne magyarellenes tevékenységre költse el a
 magyar lakosság pénzét.

 Példa nélkül áll a világon, hogy egy nemzet tudományos akadémiája arra költi
 el a nemzet pénzét, hogy nemzetellenes tevékenységet fejtsen ki, rombolván a
 magyar nemzeti tudatot, hamisítva a magyar történelmet, s hivatkozási alapot
 nyújt ellenségeinknek

 (lásd. Trianon Június 4, 1920)

 Hol van a scytha, hun, avar, magyar Őshaza?

 A Finn Ugor elmélet után folytassuk a sort pár érdekességgel a magyar
 Őstörténetről?

 Hol is van az őshaza? Felesleges keresni, mert az őshazában élünk ma is, itt
 szaporodtak el és innen rajzottak ki a nagyvilágba a scytha, pannon, dák,
 jász, kun, hun, avar, magyar törzsek, és ide tértek haza mikor a haza
 veszélyben forgott. Ilyen hazatérési hullám történt 7 - 8 alkalommal is, az
 Árpád-féle hazatérés (honvisszafoglalás) csak az utolsó volt a sorban
 (896-ban).

 1. Dechelette, francia tudós, (A Francia Tudományos Akadémia tagja) a
 bronzkor elismert nagy szakértője állapította meg a következőket:

 "Az első és legprimitívebb bronz leletek Európában csak Kr. előtt
 2.000-ben jelennek meg, de a Kárpát medencében talált, és hun illetve székely
 törzsek által előállított bronz tárgyak többsége Kr. előtt 4.000-ből
 származik. Sőt, a Torontál megyei Tordas mellett megtalált bronzfokos, melyen
 székely rovásírással bevésett mondatok vannak, Kr. előtt 5.000-ből
 származik!

 2. Tatárlaki lelet, mely sumir írással készült, égetett agyagtáblák ezreiből
 áll, ugyancsak a Francia Tudományos Akadémia által megállapított adatok
 alapján, 1.500 évvel régebbi, mint az eddig legrégebbinek hitt mezopotámiai
 írásos emlékek, s így a Párizsi orientalista kongresszus elfogadta hogy az emberi
 kultúra bölcsője a Kárpát medence, ezen belül is Erdély.

 3. Az őstörténeti kutatás során igénybe kell venni az úgynevezett
 társtudományokat is. Melyek a régészet, írástörténet, nyelvészet,
 helységnévkutatás, embertan, néprajz, mitológia, népzene.

 NÉPZENEI eredmények (Bartók kutatásai szerint) "A török és a magyar
 népzene 75 % egyezést mutat Bartók Béla megállapítása szerint.

A hozzászóláshoz bejelentkezés szükséges! Regisztrációhoz kattintson ide vagy a belépéshez ide!
Hozzászólás-megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás-megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Kérdés!


Ki az a Glatz!?
Kuki Atilla